Print this page

Dagen i dag og historie
c
c Korps og drill i Calella 2013
 
Korps og drill i Calella 2013
  Ankenes skolekorps pć nordnorsk stevne i Piteć 2004
 
Ankenes skolekorps pć nordnorsk stevne i Piteć 2004

Ankenes Skolekorps ble etablert i 1970 på Ankenes og har siden da gitt et tilbud til barn og unge innen musikk og drill.

 

 

Ankenes skolekorps har ca 45 medlemmer som spiller og driller. Noen har spilt og drillet i mange år mens andre startet for ett år siden. Korpset er derfor delt inn i ulike grupper: 

  • hovedkorpset: medlemmene som har spilt ca 2 år og lengre. Hovedkorpset har ukentlige øvelser 
  • aspirantgruppen: aspirantsamspill starter etter jul for aspirantene som starter høsten. Høsten benyttes til individuell instruksjon eller instruksjon i grupper.
  • hoveddrill: drillmedlemmene som har drillet i ca 2-3 år utgjør hoveddrillen
  • aspirantdrillen: starter opp etter aspirantopptak høsten og øver sammen fram til overgang til hoveddrillen